En database af minimale par

Minimale par er kort beskrevet par af ord, hvis betydning kun er adskilt af en enkelt lyd. Derfor er minimale par gode til at vise hvordan en lyd kan være afgørende for et ords betydning. Hvis jeg for eksempel erstatter [k] med [d], bliver "krage" til "drage", og så har jeg pludselig en flok drager på taget.

"Minimale Par" er en voksende database med ord og billeder, der danner par på kryds og tværs. Indholdet er tilpasset brug i logopædisk praksis. Det vil sige, at:

  • Materialet er ikke videnskabeligt akkurat - ordparrene er tilføjet et af gangen efter behov, baseret på en kvalitativ vurdering
  • Der sigtes efter ord, som er relativt nemme at billedliggøre
  • Der kan tilføjes par, som ikke er ægte minimale par på fonemniveau
  • F.eks. "skyr" vs. "dyr" har mere end en enkelt lyd til forskel. Men parret er relevant til brug med elever, der erstatter [sg] med [d]
  • Der kan tilføjes par, som kan være minimale alt afhængigt af hvordan man udtaler dem.
  • "ruder" vs. "guder", kan have [ʁ] og [g] til forskel, med mindre [u] udsættes for nok r-påvirkning til at lyde mere som [o]. Så ville "ruder" i stedet danne [ʁ g]-par med "goder".
  • Der kan tilføjes ord, som bare er tæt nok på hinanden til at de kan bruges i praksis.
  • "Rist" og "hest" minder nok om hinanden til at man kan bruge dem, selv om vokalkvaliteten ikke er helt den samme.

På siden find kontraster kan du foretage en lydsøgning med IPA-symboler. Der anvendes halvfin IPA jf. Nina Grønnum (2005). Fonetik og fonologi: almen og dansk. Akademisk forlag. Se eksempler på symbolernes udtale i denne oversigt på sproget.dk. Ved at bruge tegnvælgeren eller dit keyboard, kan du foretage en søgning og finde både minimale par og multiple oppositioner. Ordene kan tilføjes til en samling med og fjernes med Fra siden samling kan du tilføje de billeder, der mangler, dublere ord og generere en PDF-fil, som kan downloades og printes tosidet, så du får et billedmateriale med en bagside.

Hvis du har brug for flere ressourcer til børnelogopædi, flere ord eller idéer, f.eks. til hvordan man kan arbejde med minimale par, så vil jeg anbefale at tage et smut forbi www.minkusinemaria.dk - her findes i øvrigt også en fin guide til, hvordan man bruger siden her til at finde multiple oppositioner.